GDPR Privacy Policy

Wij waarderen uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Onderstaand vindt u uitgebreide informatie over hoe we met uw gegevens omgaan.

1. Wie controleert de persoonlijke gegevens die over u verzameld worden?

Verantwoordelijke partij voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens via de website www.linberg.nl is Linberg Caravan Centrum B.V.,Rijksweg 231,5124 NA Molenschot (in het vervolg “Linberg”, "wij” of “ons”).

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij van u?

U kunt onze website bezoeken zonder enige informatie over uzelf af te staan. We verzamelen en verwerken toegangsgegevens zonder persoonlijke verwijzingen, welke uw internetbrowser om technische redenen automatisch doorstuurt. Afhankelijk van de wijze van toegang bestaat de gegevensopslag uit algemene zaken zoals de volgende: Datum en tijd van uw binnenkomst op de site, browser-type en -versie, soort apparaat en internetverbinding evenals de naam van het gebruikte operating system. Deze gegevens zijn niet op u persoonlijk terug te voeren en worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van ons aanbod.

Verder verzamelen en slaan we de volgende categorieën persoonlijke gegevens op, die u ons vrijwillig via onze website ter beschikking heeft gesteld (bijv. als u een klantaccount aanmaakt of een bestelling plaatst of contact met ons opneemt):

Gegevens voor de verwerking van bestellingen in de Linberg Webshop.

Tot deze persoonlijke gegeven behoren: Titel, voor- en achternaam, geboortedatum, aanspreekvorm, email-adres, gebruikersnaam en wachtwoord, factuuradres (inclusief postcode, woonplaats en land), telefoonnummer, soort en aantal van bestelde producten, bestelnummer, besteldatum, opdrachtstatus, datum en tijd van levering, bestelwaarde, valuta, betalingsinformatie zoals bijvoorbeeld creditcardnummer en vervaldatum, retouren en aanbiedingen aan u evenals of u deze hebt geaccepteerd, uw vestigingsplaats, vanwaar u onze website bezoekt.

Gegevens voor prijsvragen, nieuwsbrief-service en overige communicatie met u

Tot deze persoonsgebonden gegeven behoren: Titel, voor- en achternaam, geboortedatum, email-adres, land en inhoud van de communicatie (bijvoorbeeld per online-contactformulier, email of per post), evenals, indien u hiermee hebt ingestemd, uw vestigingsplaats, vanwaar u onze website bezoekt.

3. Met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Linberg verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens met als doel: Ter beschikkingstelling van de website met alle functies, in het bijzonder het aanmaken van een klantaccount en de aanmelding voor de nieuwsbrief, verwerking en uitvoering van bestellingen in de Linberg Webshop, communicatie (bijv. per email of per post), reclame (indien door de wet vereist alleen met uw toestemming), marktonderzoek, uitvoeren van prijsvragen en andere marketingacties evenals voor de naleving van de regelgeving en handhaving van rechten.

Verder gebruiken wij uw gepseudonimiseerde gebruikersprofiel ten behoeve van reclame, marktonderzoek en voor het benodigde afstemmen van de website. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen dit gebruik indien u, zoals hieronder beschreven in hoofdstuk 5, contact met ons opneemt.

4. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens of met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Overdracht aan externe dienstverleners

Onze externe dienstverleners ondersteunen onze als zogenaamde informatieverwerkingspartner bij het verstrekken van de website, de levering en implementatie van de Linberg Webshop evenals met overige technische en organisatorische dienstverlening en marketingsacties. Deze dienstverleners hebben eventueel toegang tot uw persoonlijke gegevens, om deze dienstverlening voor ons uit te kunnen voeren. We eisen daarbij van onze dienstverleners dat zij veiligheidsmaatregelen implementeren en onderhouden, om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de door u aan ons toevertrouwde data te verzekeren. Deze dienstverleners bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats in Nederland. In voorkomende gevallen kunnen onze dienstverleners echter hun data ook buiten de EU of de EER verwerken en opslaan en dus in landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de landen in de EU of de EER.

Overige overdracht

Daarnaast kunnen wij indien nodig persoonlijke gegevens overdragen aan de overheid, het bedrijfsleven, fiscale of juridische adviseurs of andere derde partijen voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn of het door de wet is toegestaan om onze rechten of de rechten van derden te beschermen, om materiële schade of persoonlijk letsel te voorkomen, ter bestrijding van fraude of om de gebruiksvoorwaarden van de website van Linberg af te dwingen.

5. Welke rechten heeft u en waar kunt u hierop aanspraak maken?

Voor zover u heeft ingestemd met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken voor toekomstig gebruik. Bovendien kun u het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het doel van markt- en opinie-onderzoek evenals voor reclame weigeren. Hiervoor worden geen andere kosten dan de overdrachtskosten volgens het basistarief in rekening gebracht. U kunt zich bovendien voor ontvangst van onze nieuwsbrief afmelden, dit kan door middel van een mail aan onze klantenservice: klantenservice@linberg.nl.

Onder de wet bescherming persoonlijke gegevens heeft u verder recht op informatie over de over u opgeslagen persoonlijke informatie evenals in voorkomend geval, het recht tot corrigeren, blokkeren of verwijderen van deze gegevens.

Voor naleving van uw bovenstaande rechten neemt u contact op met:

Contactadres voor gegevensbescherming

Adres:
Linberg Caravan Centrum B.V.
Rijksweg 231
5124 NA
Molenschot

E-mail: klantenservice@linberg.nl
Tel: 0161-411246 

6. Onze Cookie-richtlijnen voor gebruik van Cookies op onze website:

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op onze cookies informatie pagina.

7. Aanpassingen op dit privacybeleid

We kunnen de in dit privacybeleid opgenomen informatie op elk gewenst moment wijzigen of aanvullen en willen u daarom vragen om dit privacybeleid regelmatig te controleren.

Laatst gewijzigd: 18-05-2018.